iko-el.alle.bg

Енергиен мониторинг

 Използвайки Система за Енергиен Мониторинг се предоставя възможност да се получи задълбочена и надеждна информация, посредством която да се следят данните от измерванията, да се откриват основните причини и да се действа динамично и адекватно.

Основни направления в процеса на управление на енергийните потоци

1.Редуциране на енергийните сметки

 · наблюдение и урегулиране на потребителските сметки за енергия с цел откриване и отстраняване на грешки  · идентифициране на енергийна неефективност и загуби на енергия 

 · усъвършенстване на механизмите за автоматичен контрол на измервателните прибори за разход на енергия 

 · точно измерване и изготвяне на справки за количеството и стойността на енергията; 

 · оптимизиране на заявките за необходимите количества енергия; 

2.Оптимизиране използването на енергийното обзавеждане

Значителна част на спестяване на средства,използвайки възможностите на СЕМ може да бъде постигната и оттатък сметките за използваната енергия,т.е. ”под повърхността” на нещата. Елиминират се или се забавят капиталовите разходи за ново оборудване-прекъсвачи НН, трансформатори, кабели, шини,обновяване на ел.табла, ремонт и подмяна на газови трасета и др. чрез по-доброто използване на енергетичното обзавеждане.

3.Повишаване надеждността на системата и осигуряване на стабилни процеси

 Енергийни проблеми,енергия с ниско качество, кратко-временни прекъсвания, падове на напрежение, природен газ с ниско налягане,течове по водопроводната и мрежата за сгъстен въздух и др.подобни ненормални събития рискуват да влошат качеството на Вашата продукция. 

 СЕМ регистрира множество на брой параметри,които улеснявят обслужващия технически персонал да взема адекватни решения в управлението на енергийното стопанство и енергийните разходи 

  ЕТ ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов е вносител на апаратура за енергиен мониторинг - енергийни анализатори, сървъри с вграден софтуер, комуникационни конвертори на сигнали и др. Фирмата извършва развойна дейност по внедряване на SCADA системи за енергиен мониторинг

Приемаме поръчки за електроапаратура за енергиен мониторинг на телефони: 0889778695; 0897244917

енергиен мониторинг
web stat counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg