iko-el.alle.bg

Пасивни филтри за хармоници

Пасивни филтри за висши хармоници
  Пасивните филтри се използват за неутрализиране на висши хармоници в електрическите мрежи за ниско напрежение(НН). Състоят се от дросели със специална конструкция и кондензаторни батерии, които елиминират висшите хармоници от ред 5,7, 11 и 13-ти, генерирани от токоизправители, честотни инвертори, електронни баласти на лампи, компютри и др. Не се изискват отделни филтри за всеки отделен източник на хармоници. Освен това филтрите предпазват електрическите мрежи от попадане в резонанс при някои режими- напр. включване или изключване на мощни кондензаторни батерии или уредби, включване на мощни дроселни или високочестотни уредби.
Предимства при използване на филтрите:
  •   Подобряване на cos фи в уредбите, съпроводено от намаляване на загубите на енергия по кабелните линии, в трансформатори и др.
  •   Подтискане на хармониците в мрежата - намаляване на загубите, предпазване от резонанс
  •   Удължен срок на експлоатация на електрообзавеждането, вследствие на контрола на качеството на напрежението.
  •   Гарантират понижаване нивото на хармониците под 8%

  ЕТ "ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов" е директен вносител на пасивни филтри за хармоници с THDI<10%  и THDI< 16%, за мощности до 400 кВт. 

Приемаме поръчки на тел.: 0889778695; 0897244917
web stat counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg