iko-el.alle.bg

Модули за икономия на електрическа енергия "ULTRA"

Икономия на електрическа енергия
 Предлаганите от нас модули за икономия на ел.енергия "ULTRA" са произведени от южнокорейската фирма KESECO по собствен патент. Те могат да бъдат инсталирани в административни сгради, хотели, болници, промишлени предприятия, супермаркети, помпени и пречиствателни станции, училища, улично осветление, жилища и др.

Произвеждат се в обхвата от инсталирани мощности  5 -1500 kVA

Модулите "ULTRA"  имат гаранция 3 (три) години.

Предимства на модулите ULTRA,сравнени с подобни устройства:

  • Иновативна патентована технология"Спинтроникс" - "оптимизиране" на тока, подреждане на електроните по спин и намаляване на загубите. Методът на икономия на ел.енергия няма връзка със стари методи като подобряване на косинус”фи” или регулиране на напрежението.
  • Висока ефективност - икономия от 10 до 20%  в зависимост от характера на товара (активен,индуктивен, смесен)
  • Високо ниво на безопасност - като статичен модул не оказва негативно влияние върху работата на включени уреди като компютри, микропроцесорни и други електронни прибори 
  • Малки габаритни размери-например за 100 kVA- 220 х 300 х 90 mm
  • Липса на електроника и въртящи се части. В модулите ULTRA няма кондензатори!
  • Лесен и бърз монтаж
  • Кратък срок на откупуване - от 12 до 36 месеца
  • Гарантирана продуктивност над 20 год.
  • Атрактивни цени


За тяхната висока ефективност говори факта,че устройства "ULTRA" са инсталирани на обекти по целия свят.

 

Икономия на електрическа енергия
     
Икономия на електрическа енергия
Икономия на електрическа енергия
  Вече има инсталирани и в България модули ULTRA в обекти от различни индустрии, като резултатите са отлични - икономията на електроенергия е над 10 %. Протоколи от проведени реални тестове на модули, инсталирани в България може да разгледате в раздел "Полезно"
  Ръстът в цените на електроенергията е неизбежен, но вече има решение за намаляване на сметките и повишаване енергийната ефективност във вашата фирма,офис или дом. 
  Уред, който действително реализира значителна икономия на енергия, намалява Вашите енергийни сметки и се грижи за опазване на природата! 
ТОВА Е ULTRA !  

Запитвания и поръчки - на тел:0889778695; 0897244917
web stat counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg