iko-el.alle.bg

Стабилизатори на напрежение

стабилизатори на напрежение
 В много случаи от практиката напрежението,захранващо отделните потребители на електрическа енергия е извън нормите или има значителни отклонения или чести колебания на напрежението. Това в често се дължи на факта, че увеличаването на инсталираните мощности на потребителите на електроенергия изпреварва развитието на електроснабдителната мрежа, както и на несиметричното натоварване на мрежата. В други случай се получава вследствие на често комутиране на мощни електрически консуматори, при което напрежението се колебае в големи граници, неприемливи за "чувствителни" апаратури и електроника.
   Предлаганата от нас широка гама от стабилизатори на напрежение - монофазни и трифазни премахват или в достатъчно голяма степен решават посочените проблеми.
Запитвания и поръчки - на тел.:0897244917; 0889778695 
web stat counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg