iko-el.alle.bg

Токоограничаващи,филтърни и компенсиращи реактори

токоограничаващи реактори
  • Еднофазните токоограничаващи реактори  се използват съвместно с тиристорните модули CTU02 и CTU03 при хибридната и динамична компенсации, но не и при кондензаторни уредби с филтри. Реакторите ограничават скоростта на нарастване на тока dI/dT в тиристорните модули под максимално-допустимата стойност.
  • Покриват изискванията на стандартите - EN 60 289 r EN 61558-2-20.
токоограничаващи реактори
  • Трифазните филтърни реактори се използват при кондензаторни уредби, работещи в мрежи с наличие на висши хармоници. Предлаганите от нас реактори са с фактор на затихване p=7% до р=14%.  Притежават степен на защита ІР 00, изолационен клас F.  
токоограничаващи реактори
  • Компенсращите реактори представляват индуктивен товар и се използват в мрежи с преобладаващ капацитивен характер на електрическите товари - дълги кабелни  линии, при липса на натоварване, високоволтови кабели с метална обвивка, фотоволтаични централи през нощните часове и др.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg