iko-el.alle.bg

Тиристорни управляващи модули

Тиристорни управляващи модули
  • Тиристорни модули за трифазни кондензатори СТU 02

Бързодействащият тиристорен  модул  се използва за динамично управление на трифазни кондензатори. CTU 02 е идеалното решение за приложения, в които големината и характера на товара се изменят много бързо. Уникалната конструкция на модула позволява да се извършват комутации на трифазните кондензатори, без да е необходимо тяхното предварително разреждане. Благодарение на това, с използване на регулаторите от сериите  FCR и GCR  се достига скорост на превключванията до 25 бр./сек. и по-плавно регулиране. Превключването се осъществява в момент, когато напрежението на захранващата мрежа и кондензатора се изравнят.

Тиристорни управляващи модули
  •  
Приемаме вашите поръчки на тел: 0889778695; 0897244917
web stat counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg