iko-el.alle.bg

Компенсация на реактивна мощност

Предлагаме на нашите клиенти следната електроапаратура за компенсиране на реактивната мощност:

  • Силови кондензаторни батерии
  • Регулатори на реактивна мощност
  • Кондензаторни контактори
  • Изработка на комплектни кондензаторни уредби-ККУ,както и на отделни кондензаторни модули по задание на клиента

При бързо променящи се във времето електрически товари се прилага т.нар."динамична" компенсация на реактивната енергия. При нея се използват следните елементи:

  • специално разработени за целта бързодействащи регулатори на реактивна мощност
  • тиристорни управляващи модули с бързодействие за вкл/изкл до 25 пъти/сек.
  • токоограничаващи реактори 

 Фирма ЕТ "ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов" има над 20 г. опит в компенсацията на реактивната мощност - монтаж и ремонт на над 50 бр. кондензаторни уредби в такива предприятия като "ЗАГОРКА" АД, "АСТИКА" АД, ЛВК-Търговище, Екарисаж-Загоре , Агро Биоплант АД , Булгафрост АД и др. 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg