iko-el.alle.bg

SCADA системи за енергиен мониторинг и мениджмънт

 В последно време с развитието на енергийната ефективност у нас набира скорост изграждането и развитието на SCADA системите за енергиен мониторинг и мениджмънт, свързано с излизане на все повече потребители(фирми) на свободния пазар на електроенергия. Все по-голяма става и нуждата от надежден софтуер за мониторинг и мениджмънт на енергийните процеси в производствените и обществени сгради с цел откриване и използване на резервите за практическата реализация на енергоспестяващи мерки.

Чрез изграждане и експлоатация на системи за енергиен мониторинг се постигат три основни цели:

1. Редуциране на сметките за консумирана енергия 

2. Оптимизиране на експлоатацията на енергийното обзавеждане

3. Повишаване надеждността на системата и осигуряване производството на качествена продукция 

 Ето защо фирма ЕТ "ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов"  предлага на своите клиенти разработване и внедряване на SCADA системи за енергиен мониторинг, използвайки качествена и надеждна апаратура.

разработка на SCADA софтуер
 Приемаме Вашите запитвания и поръчки на тел.: 0889778695; 0897244917
web stat counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg