iko-el.alle.bg

Мрежови анализатори

енергийни анализатори
 Многофункционалните мрежови анализатори са важни елементи от SCADA системите за мониторинг и управление на енергопотреблението в промишленоста, офисни центрове, летища, сграден мениджмънт и други приложения, където е необходим постоянен контрол на енергопотреблението. 
 Те осигуряват измерването на отделните електрически величини като напрежение, ток, мощност, фактор на мощността, консумирана енергия, както и параметрите за качество на енергията като несиметрия, хармоници, отклонения и колебания в захранващото напрежение и др.
 Измерените величини се визуализират на дисплей, а чрез вградения RS 485 интерфейс и MODBUS RTU протокол получените данни от измерванията се предават на сървъра за архивиране и обработка.
 Предлагаме и интелигентни WEB-сървъри с фабрично инсталиран софтуер за мониторинг.


Поръчки на тел.: 0889778695
енергийни анализатори
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg