iko-el.alle.bg

Апаратура за автоматизация на процеси

Ние сме вносители на разнообразна гама от апаратура за автоматизация на процеси:
- термоконтролери;
- различни видове релета за монтаж на DIN шина;
- програмируеми логически контролери;

Намират приложение в различни отрасли на промишлеността, в административни сгради, битови приложения и др. 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg